نوار پیشرفت

[graphs height=”35″] [graph title=”تصمیمات” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”هتمل” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”سی اس اس” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”ووردبریس” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”سهوله الاستخدام ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs][gap height=”20″]

تخصیص ارتفاع

[divide icon=”square” icon_position=”left”]
[graphs height=”35″] [graph title=”تصمیمات” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”هتمل” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”سی اس اس” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”ووردبریس” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”سهوله الاستخدام ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]
[graphs height=”42″] [graph title=”تصمیمات” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”هتمل” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”سی اس اس” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”ووردبریس” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”سهوله الاستخدام ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]

شرائط متحرکه

[divide icon=”square” icon_position=”left”]
[graphs height=”35″ strips=”true”] [graph title=”تصمیمات” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”هتمل” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”سی اس اس” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”ووردبریس” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”سهوله الاستخدام ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]
[graphs height=”43″ strips=”true”] [graph title=”تصمیمات” score=”80″ color=”#4bb1cf”] [graph title=”هتمل” score=”90″ color=”#5eb95e”] [graph title=”سی اس اس” score=”95″ color=”#faa732″] [graph title=”ووردبریس” score=”75″ color=”#ea4835″] [graph title=”سهوله الاستخدام ” score=”98″ color=”#046b72″] [/graphs]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن